St. Anastasia Catholic School

629 Glen Flora Avenue, Waukegan, IL 60085

ST. ANASTASIA WILL BE CLOSED MONDAY, 11/26 DUE TO WEATHER!